تماس با ما

جهت تماس با شورای اسلامی کار کارکنان پتروشیمی تبریز، میتوانید از اطلاعات ذیل استفاده فرمایید:نشانی: تبریز، انتهای اتوبان شهید کسایی، کیلومتر 7 اتوبان شهید باکری، جاده اختصاصی پتروشیمی تبریز، مجتمع پتروشیمی تبریز،دفتر شورای اسلامی کار، تلفن 34282898-041دفتر شورای اسلامی کار به مراجعات کارکنان و تشکیل جلسات شورا اختصاص دارد و لذا در تمام ساعات کاری باز نیست. ولی همواره میتوانید با اعضای شورا تماس حاصل فرمایید.آدرس پست الکترونیکی: info@tpcshora.com 
پست الکترونیکیشماره تماسسمتنام و نام خانوادگی
ar.latifi@tpcshora.com09144149606ریاست شوراعلیرضا لطیفی
sadreddini@tpcshora.com09144045298دبیر شوراکمال صدر الدینی
h.jalali@tpcshora.com09143131004نماینده مدیریت در شوراحسن جلالی
y.esmaili@tpcshora.com09144060778نایب رییس شورایعقوب اسماعیلی
vahid.loni@tpcshora.com09144104941نماینده شورا در هیات مدیرهوحید لونی
alireza.najaflo@tpcshora.com09143055491خزانه دار شوراعلیرضا نجفلو
davoud.mahmoudi@tpcshora.com09143026209عضو شوراداوود محمودی